menu

Gmina Miejska Szczytno kończy realizację projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”

2019-11-26 12:00:00 (ost. akt: 2020-05-20 10:00:19)

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Gmina Miejska Szczytno kończy realizację projektu pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

W ramach projektu wykonano:
• budowę jezdni
• budowę chodników
• oznakowanie drogi
• budowę zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowę zjazdów
• budowę kanalizacji deszczowej
• remont i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej
• budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną