menu

Zrównoważony transport publiczny

2019-03-07 12:00:00 (ost. akt: 2019-11-20 08:15:36)

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Transport zrównoważony to ujęcie transportu w perspektywie długoterminowej stabilności ekologicznej i ekonomicznej, zgodnie z nurtem szans na przetrwanie (sustainability). Wiąże się z promocją transportu efektywnego, spełniającego oczekiwania społeczeństwa i wydajnego ekonomicznie, a jednocześnie minimalizującego nieoptymalny lub szkodliwy wpływ środków transportu na zdrowie publiczne, środowisko przyrodnicze, gospodarkę i urbanistykę. Skupia się zarówno na kontroli emisji szkodliwych związków występujących w spalinach, jak również (w dłuższej perspektywie czasowej) na przejściu ze środków transportu opartych na spalaniu paliw kopalnych do pojazdów wykorzystujących energię odnawialną. Transport zrównoważony zakłada także zmniejszenie skali i skutków zdominowania przestrzeni (szczególnie miejskiej) przez indywidualny transport samochodowy – czego konsekwencją jest m.in. eksurbanizacja, wielkie parkingi oraz samochody zajmujące chodniki i inną przestrzeń dla pieszych).
Źródło: Wikipedia

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/dsc00044-25960.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/dsc00064-25959.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg