menu

Zrównoważony transport publiczny

2019-03-07 12:00:00 (ost. akt: 2020-05-20 08:52:40)

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Transport zrównoważony to ujęcie transportu w perspektywie długoterminowej stabilności ekologicznej i ekonomicznej, zgodnie z nurtem szans na przetrwanie (sustainability). Wiąże się z promocją transportu efektywnego, spełniającego oczekiwania społeczeństwa i wydajnego ekonomicznie, a jednocześnie minimalizującego nieoptymalny lub szkodliwy wpływ środków transportu na zdrowie publiczne, środowisko przyrodnicze, gospodarkę i urbanistykę. Skupia się zarówno na kontroli emisji szkodliwych związków występujących w spalinach, jak również (w dłuższej perspektywie czasowej) na przejściu ze środków transportu opartych na spalaniu paliw kopalnych do pojazdów wykorzystujących energię odnawialną. Transport zrównoważony zakłada także zmniejszenie skali i skutków zdominowania przestrzeni (szczególnie miejskiej) przez indywidualny transport samochodowy – czego konsekwencją jest m.in. eksurbanizacja, wielkie parkingi oraz samochody zajmujące chodniki i inną przestrzeń dla pieszych).
Źródło: Wikipedia

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

W ramach projektu wykonano:
• budowa jezdni
• budowa chodników
• oznakowanie drogi
• budowa zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowa zjazdów
• budowa kanalizacji deszczowej
• remont i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
• budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/dsc00044-25960.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/dsc00064-25959.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg