menu

Informacje o projekcie - etap II

2019-11-20 08:09:38 (ost. akt: 2019-11-20 08:11:09)

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” - etap II


Cele projektu:

Celem projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

Planowane efekty:
• przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Szczytno
• poprawa jakości życia mieszkańców
• sprawny zintegrowany transport publiczny
• wzrost atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów
• zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej
• wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej miasta
• poprawa mobilności osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i młodzieży
• wzrost liczby osób przesiadających się z samochodów prywatnych do taboru autobusowego
• znaczące zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

W ramach projektu przewidziano m.in.:

• zakup 2 bezemisyjnych autobusów wraz z niezbędną do ich obsługi infrastrukturą towarzyszącą
• wymianę 10 opraw oświetlenia publicznego
• przebudowę ulic: Łomżyńskiej, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu utworzenia nowej trasy komunikacji zbiorczej
• budowę węzła przesiadkowego na osiedlu królewskim
• budowę stanowiska Bike&Ride wyposażonego w 6 stanowisk postojowych

Wartość projektu
to 6 536 975,12 złotych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 700 043,99 złotych.