menu

Informacje o projekcie - etap I

2019-03-13 12:00:00 (ost. akt: 2019-11-20 08:14:16)

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
• wymianę 450 opraw oświetlenia ulicznego na trasach miejskich linii autobusowych
• przebudowę ulicy Królowej Jadwigi na potrzebę uruchomienia połączenia komunikacji
publicznej do nowego osiedla wielorodzinnego
• budowę jezdni i budowę chodników
• budowę zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/9-25678.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/dsc08798-25602.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/1-25581.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/dsc08742-25580.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg